Тусламж

Элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа амжилттай өгч, ирээдүйн мэргэжлээ зөв сонгоход сурагч Танд энэхүү сайт туслах болно.