Тусламж

Элсэлтийн шалгалтанд бэлтгэх

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтаа амжилттай өгч, сурагч Танд ирээдүйн мэргэжлээ зөв сонгоход энэхүү сайт туслах болно.