Хөтөлбөрүүд:

Хувцасны дизайн:

Хувцасны дизайн

График дизайн:

Компьютерийн график дизайн

График дизайн

Үйлдвэрлэлийн дизайн :

Үйлдвэрлэлийн дизайн

Интерьер дизайн:

Интерьер дизайн

Хүнсний инженерчлэл:

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи (ОХУ-ын Москвагийн Удирдлага, Технологийн Улсын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

Шим тэжээл судлал:

Хоол зүй, тэжээхүй ухаан

Хүнсний чанар, аюулгүй байдал

Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи :

Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи

Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи:

Мебель модон эдлэлийн технологи

Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи :

Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи:

Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи

Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи :

Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/:

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

Биотехнологи:

Хүнсний биотехнологи

Хүнсний микробиологи

Менежмент /Хамтарсан/:

Хүнсний үйлдвэрийн менежмент

Механик инженер /Хамтарсан/:

Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат

Экоматериалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи /Хамтарсан/:

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи

Геодези:

Геодези

Уул уурхайн маркшейдер

Геологи:

Геологи

Геофизик:

Геофизик

Гидрогеологи:

Гидрогеологи

Уул уурхайн ашиглалтын технологи:

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи:

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

Өрөмдлөгийн техник, технологи :

Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи

Газрын тосны инженер:

Газрын тосны инженер

Менежмент /Хамтарсан/:

Уул уурхайн менежмент

Механик инженер /Хамтарсaн/:

Цахилгааны инженер /Хамтарсан/:

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмж

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж:

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт:

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Мэдээллийн систем:

Мэдээллийн систем

Мэдээллийн технологи:

Мэдээллийн технологи

Програм хангамж:

Програм хангамж

Цахилгаан холбоо:

Цахилгаан холбоо

Утасгүй холбоо:

Утасгүй холбоо

Холбооны технологи:

Сүлжээний технологи

Системийн аюулгүй байдал :

Системийн аюулгүй байдал

Мэдээллийн аюулгүй байдал (БНСУ-ын SOON CHUN HYANG Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

Электрон систем, автоматжуулалт:

Электрон систем, автоматжуулалт

Электроник

Эмбедэд систем

Компьютерийн ухаан:

Компьютерийн ухаан

Химийн инженерчилэл:

Химийн инженерчилэл

Химийн технологи :

Химийн технологи

Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи

Экоматериалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи /Хамтарсан/:

Арьс шир боловсруулалтын химийн технологи

Үйлдвэрийн экологи /Хамтарсан/:

Үйлдвэрийн экологийн инженер

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн хими, технологи:

Авто инженер:

Авто инженер

Цахилгаан системийн автоматжуулалт:

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

Мэдээллийн технологи:

Мэдээллийн технологи

Механик инженер:

Механик инженер

Уул уурхайн ашиглалтын технологи:

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи:

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

Металлурги, металын технологи :

Металлурги, металын технологи

Буцах