Help

1

Registration

Эхний алхам бол бүртгүүлэх юм. Та сайтын дээр байрлах бүртгүүлэх
гэсэн цэсийг сонгоно.

2

Log In

Та, Сайтад бүртгүүлсний дараа өөрийн е-майл хаяг руу орж бүртгэлээ баталгаажуулна.Нэвтрэх цэсийг сонгож нэвтэрнэ.

3

Choose exam

Та, Бүртгүүлсний дараа сайт дээр байрлах шалгалт гэсэн товчийг дарж өөрийн шалгалт өгөх хичээлүүдийг сонгоно.

4

Continue

Та, Шалгалтуудаа сонгосны дараа үргэлжлүүлэх товчийг дарснаар шалгалт өгөх боломжтой болно.

5

Take a exam

Сонгосон шалгалтуудаа дээр байрлах миний шалгалт товч дээр мөн хажуу талд гарч ирэх ба миний шалгалт товчин дээр дарж шалгалтаа өгнө.

6

See your result

Та, Өөрийн өгсөн шалгалтын үр дүнг оноогоор, гүйцэтгэлийн хувиар графикаар харна.

7

MOOC

СУРАГЧ, Та Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтанд бэлтгэх Онлайн хичээлүүдээс сонгон суралцах боломжтой.

8

Revision

Та, Элсэлтийн Шалгалт өгөхөөр бэлтгэж байгаа хичээлүүдээр давтлага авах боломжтой.